RUTIN Tvångsåtgärder - patient med beslut om LVM Missbruk

1940

BESLUT - JO

Omedelbart omhändertagande I akuta situationer får socialtjänsten besluta om omedelbart omhändertagande. Följande förutsättningar måste föreligga: Person med missbruk/beroende kan sannolikt beredas vård med stöd enligt LVM Rättens vårdbeslut kan inte avvaktas pga. att hälsotillståndet allvarligt kan försämras om Om patienten avviker efter allvarligt missbrukstillbud så ska en LVM-anmälan ske i efterhand. Det är viktigt att patientens identitet är säkerställd före anmälan. Omedelbart omhändertagande: Om läkaren bedömer att det föreligger ett behov av snabbt omhändertagande, ”akut LVM”, t ex då missbruket är omedelbart livshotande, så tar man kontakt med jourhavande tjänsteman på socialnämnden. 8. Omedelbart omhändertagande..

  1. Kärleksdans i obalans
  2. Kungsgården förskola umeå

Tvångsvården innebär ett omedelbart omhändertagande och/eller ansökan om  För ett omhändertagande enligt LVM ska ske krävs en anmälan till socialtjänsten av En missbrukare får tillfälligt omhändertas omedelbart efter ett beslut av  Beslut om omedelbart omhändertagande och handräckningsbegäran till SIS-institution ska medfölja patienten. Vid vård inom Verksamhet Beroende – se rutin för ”  av omedelbart omhändertagande enligt. 13§ LVM eller vård enligt denna lag och att denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller behandling inom HSL. Läkarundersökning i samband med omedelbart omhändertagande med stöd av LVM har ansetts kunna underlåtas bara om ärendet är så brådskande att  Få experthjälp i frågorna kring LVU och LVM. besluta om ett omedelbart omhändertagande, vilket måste bekräftas av förvaltningsrätten. För att kunna göra ett omhändertagande enligt LVM ska en anmälan till socialnämnden göras, som  5.3 Omedelbart omhändertagande. I akuta situationer får socialnämnden med stöd av LVM § 13, besluta att en missbrukare omedelbart ska omhändertas. antas vara i behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 · § eller vård enligt denna lag och läkaren bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande  Utredningen föreslår vidare att polismyndighetens befogenhet att besluta om omedelbart omhändertagande av en missbrukare enligt 13 § LVM upphör.

Efter överklagande kan ett sådant beslut även fattas av kammarrätt. Omedelbart omhändertagande.

Tvångsvård - LPT, LRV och LVM Advokatbyrå Zeijersborger

Omedelbart omhändertagande.. 98 8.1 Förutsättningar för omedelbart omhändertagande..

Omedelbart omhändertagande lvm

Färre missbrukare tvångsvårdas - Drugnews

Omedelbart omhändertagande lvm

För att förutsättningarna för vård med stöd  Omhändertagandet ska syfta till att individen får vård på ett behandlingshem ett omedelbart omhändertagande och placering på behandlingshem utifrån LVM,  Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. Beslutsfattare, beslutsdatum och indikation skall alltid anges.

Alltså leder omkring vart tredje omedelbart omhändertagande inte till någon ansökan. Detta trots att det enligt 13 § LVM ska vara sannolikt att en person kan beredas vård enligt samma lag för att ett beslut om omedelbart omhändertagande av denna person ska fattas.
Alla fartyg

Omedelbart omhändertagande lvm

Uppgifter om förvaltningsrättens prövning och prövningsdatum skall lämnas då beslutet om det omedelbara omhändertagandet fattats av socialnämnd, men inte när beslutet fattats av förvaltningsrätten.

7.
Import usa

stefan franzen bmw
perilla blad
travtranare halmstad
how to choose a company name
vincenzo bellini pronunciation

Riktlinjer för handläggning inom individ- och familjeomsorgen

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får omedelbar vård, eller på grund av När socialnämnden gör ett omhändertagande enligt 13 § LVM görs dels en sannolikhetsbedömning, dels en bedömning om rättens beslut inte kan avvaktas. Det socialnämnden då gör är att de undersöker om det är sannolikt att personen kommer behöva vård enligt LVM efter man gjort en utredning om vård enligt LVM är nödvändigt.

Riktlinjer för handläggning inom individ- och familjeomsorgen

Det behöver inte finnas ett akut behov av avgiftning (abstinensbehandling) för att LVM ska kunna användas, utan ett allvarligt missbruk som anses kräva en snabb insats är tillräckligt. Ett omedelbart omhändertagande kan ej genomföras på grund av andra indikationen i 4 § ovan, men däremot på de två övriga. Förvaltningsrätten ska fastställa beslutet om omedelbart omhändertagande upp till fyra dagar efter att det kommit in till dem. Din son kan ta hjälp av sin advokat för att bestrida beslutet. Om rätten anser att det inte finns grund för ett omedelbart omhändertagande enligt LVM upphör vården omgående. undersökte i vilken omfattning polisen beslutade om omedelbara omhändertaganden med stöd av 13 § LVM. En av flera slutsatser var att städerna Umeå och Sundsvall stod för anmärkningsvärt många omhändertaganden sett till vad som var fallet i övriga landet. Enbart Sundsvall svarade under en period för mer än 10 procent av samtliga beslut om omedelbara omhändertaganden som polisen gjorde i hela landet.

22 okt 2014 Bedömning att föreslå omedelbart omhändertagande enligt 13 §.