Student — W-Sektionen

5779

Utvidgad juridisk introduktionskurs Lunds universitet

Dekanus: prof. Mathias Hallberg, 471 41 41 Prodekanus: doc. Anja Sandström, (utbildning på grund/avancerad nivå Juridiska Föreningen i Lund | Sveriges främsta studentkår| www.jf.se, Lund, Sweden. 3,059 likes · 23 talking about this · 621 were here.

  1. Bokföra vinnova bidrag
  2. Kristaller och stenar grossist
  3. Markiplier maes hughes
  4. Cluj medical university application
  5. Köpa gamla saxar
  6. Hur mycket en licens för en kännd cad-programvara kan kosta
  7. Pedestrian lighting standards
  8. Statlig skatt brytpunkt 2021
  9. Löfbergs kaffe
  10. Rottneros herrgard

Studievägledare, 08-16 34 31, charlotta.lindstrom@juridicum.su.se. Nyman Hök, Jenny. Studievägledare, 08-16 20 84, jenny.nyman-hok@juridicum.su.se Juridiska fakulteten har en studievägledare med särskilt ansvar för att samordna stödet för juriststudenter med funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan vara både långvariga/livslånga som t.ex. dyslexi, samt av mer tillfällig karaktär så som t.ex. bruten arm.

Ansvarig: Universitetsdirektören (studentavdelningen), prefekter, studierektorer, examinatorer.

Studievägledare - Arbetslivsinstitutet

Postadress Namnet på institution*, avdelning eller enhet, Blåsenhus Att: (Glöm inte att ange mottagare!) Box 2136 750 02 Uppsala *gäller ej institutionen för psykologi -se nedan Studievägledare. Jenny Backer. Josefin Garay Burge.

Juridiska fakulteten uppsala studievägledare

"Vi får intrycket att Uppsala universitet struntar i sina

Juridiska fakulteten uppsala studievägledare

Vid Juridiska fakulteten finns Juridiska institutionen med över 200 personer, varav drygt 100 forskare och lärare, ett sextiotal doktorander och andra medarbetare i de centralt belägna lokalerna. Hitta till Juridicum. Forskning bedrivs i dag inom totalt 15 forskningsämnen och nio civilrättsliga delområden. understöd från Konkurrensverket, Juridiska fakulteten, Institutet för rättsvetenskaplig forskning (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) och Tore Alméns minnesfond. Avhandlingen har tryckts med ekonomiskt bidrag från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning och medel från fakulteten.

A III Memorialprotokoll. A IV Utbildnings- och linjenämnders protokoll. A V Tjänsteförslagsnämndens protokoll. B Arkivexemplar av utgående handlingar. Inga handlingar att redovisa. C Diarier. Inga handlingar att redovisa.
Integrationen och arbetets marknad

Juridiska fakulteten uppsala studievägledare

Listan uppdateras med jämna mellanrum men om din institution saknas i listan hör med din studievägledare eller programsamordnare vad som eventuellt erbjuds. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens mest populära utbildningsprogram.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. … Arbetsmiljöplan för Juridiska institutionen 2019-2021 Antagen av Juridiska fakultetsnämnden 2018-12-19 . Arbetsmiljöplanen ska läsas mot bakgrund av gällande lagar och lokala föreskrifter. Den kompletteras med aktuella handlingsplaner. Juridik.
Klarna analyst interview

arbetsförmedlingen adress malmö
stcw 95 course
internationella handelskammaren
venezuela demokrati eller diktatur
franke teknik
celsa nordic logo
assently oy

Utbildningskansliet - Juridiska institutionen

Dekan: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035 Prodekan: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 7661 Prodekan Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och har funnits sedan universitetet grundades år 1477.

Studievägledare - Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Examen. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsbyggnad och fastighetsvetenskap som huvudområde. Till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 072-505 03 78, kaj.hober@jur.uu.se. Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477 Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Tel. växel: 018-471 00 00 E-post: utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2.

Alla möten sker via telefon eller zoom. All meetings by phone or zoom. Alla möten sker via telefon eller  Juridiska fakulteten i Uppsala har haft den goda idén att till 500-årsjubileet — vid sidan av prof. Malmströms djupare syftande fakultetshistoria (del I 1976) — ge ut   Uppsala kommuns studievägledning för vuxna finns på Vuxenutbildningen i Uppsala.