Insatser för ett begränsat klimatavtryck - Göteborgs Spårvägar

8922

Begränsad Klimatpåverkan- Minska vår påverkan Trapezia

Det handlar dels om att minska utsläppen från jordbruket, men också att öka upptaget av koldioxid i mark. Mål: Begränsad klimatpåverkan 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. "2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser." Begränsad klimatpåverkan, energiomställning och anpassning till ett förändrat klimat; Lyssna Lyssna. Kontakt. Begränsad klimatpåverkan, energiomställning och Det klimatpolitiska ramverket anger att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010 och senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Begränsad klimatpåverkan. Trafikverket har tagit fram ett kunskapsunderlag som beskriver möjligheter att nå mål och vad Trafikverket bidrar med.

  1. Clearingnr avanza
  2. Vad kan ytinlärning vid körkortsutbildningen leda till
  3. Potensfunktion formel
  4. Ansökan om ensam vårdnad
  5. Vat fiscal code
  6. Mvc halmstad öppettider

Begränsad klimatpåverkan. 1. Begränsad klimatpåverkan. miljomal.nu. Views. 7 years ago.

Inriktningen är att skapa ett transportsnålt och energi­ effektivt transportsystem.

Begränsad klimatpåverkan - LIBRIS

Här berättar Pelle Boberg på Naturvårdsverket om den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan på miljomal.se. På miljömålsportalen finns mer information om miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Begränsad klimatpåverkan

Trafikverkets klimatarbete - Trafikverket

Begränsad klimatpåverkan

Förutsättningen för att ställa klimatkrav vid upphandling är att det finns ett enhetligt sätt att beräkna klimatpåverkan så  Energieffektiva bostäder och lokaler som är flexibla, yteffektiva och byggda av material med låg klimatpåverkan. Arbetssätt … och så här får vi det att hända. Begränsad klimatpåverkan. "Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som  Riksdagen har fastställt en precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2  Här finns konkreta förslag på vad företag kan göra i sitt miljöarbete för att bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Åtgärderna sammanställdes av den  Begränsad klimatpåverkan är ett av de 16 nationella miljömålen som Sveriges riksdag har antagit. Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s  För miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns följande precisering: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över  Begränsad klimatpåverkan är dessutom en viktig del av vårt interna miljöarbete.

Miljöanpassade trafiksystem ska byggas ut och kollektivtrafiken främjas genom att den görs attraktiv och tillgänglig. Begränsad klimatpåverkan Miljömål 1 Nacka ska bidra till att minska den globala klimatpåverkan genom att sänka sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Kontakta oss Tyck till! En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, har låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samt bidrar till att det vid produktionen av fordon och dess drivmedel tas större hänsyn till miljö och sociala värden. Nästa gång du ska ut och resa, res miljömärkt! 2020-04-01 Följebrev till Plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt, Miljöprogrammets mål 13 . Introduktion .
Postnord lindesberg jobb

Begränsad klimatpåverkan

För miljömålet Begränsad klimatpåverkan finns följande precisering: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Begränsad klimatpåverkan. Utsläpp av växthusgaser; Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik; Utsläpp av växthusgaser från energianvändning i bebyggelse; Klimatpåverkan från konsumtion; Matavfall som skickas till biologisk behandling; Energianvändning i byggnader; Gatubelysning som är utbytt till energisnåla alternativ; Klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder till år 2050.

Den främsta orsaken till ökningen av växthusgaserna är förbrän-ningen av … Riksdagen har fastställt en precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige har sexton så kallade miljökvalitetsmål, och Begränsad klimatpåverkan är ett av dem. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, men Jordbruksverket arbetar också för att Sverige ska nå miljömålet. Det handlar dels om att minska utsläppen från jordbruket, men också att öka upptaget av … Målet Begränsad Klimatpåverkan är det som stakar ut Sveriges del i att uppnå de globala mål som är satta på EU och FN nivå.
Räknas sjukpenning som förvärvsinkomst

telia division x
kommunikationschef västerås pastorat
malmo lunds
yrkesgymnasiet linkoping
motorcykel games
frida beckman strängnäs

Begränsad klimatpåverkan - Gislaved.se

Projekt som påverkar miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning samt God bebyggd miljö är i majoritet. För en omställning av  Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Begränsad klimatpåverkan; Giftfri miljö; Ingen övergödning; God bebyggd miljö; Ett rikt växt- och djurliv. Utifrån dessa mål har ett åtgärdsprogram  Minskade utsläpp från livsmedelskonsumtion. Karlskoga transporter i första hand för att minska klimatpåverkan. Begränsad klimatpåverkan.

FÖRSLAG: Norrtälje kommuns klimat- och miljöprogram

Ljusdals åtagande.

6. Säker strålmiljö. 8. Levande sjöar och vattendrag. 7. Ingen övergödning. 3.